PÅMELDINGSVILKÅR

Tour des Fjords Experience 19. – 21. august 2022


Artikkel 1: INTRODUKSJON

Tour des Fjords Experience er et amatørsykkelritt over flere dager som arrangeres fra fredag 19. august til søndag 21. august 2022. Arrangementet kjøres i 3 etapper med tidtaking og rangering, over 3 dager.

 

Tour des Fjords Experience er organisert av Tour des Fjords AS, heretter benevnt arrangør.

 

Reglene og forskriftene som er beskrevet her skal regulere hele arrangementet og skal være styrende for forholdet mellom deltaker og arrangør. Det er hver enkelt deltakers plikt å være kjent med og følge disse gjennom hele konkurransen.

 

Artikkel 2: ANSVARSFRASKRIVELSE

 

Deltakeren erkjenner at rittet krever et minimum fysisk kapasitetsnivå og at han/hun må være medisinsk egnet til å delta. Ved å akseptere påmeldingsvilkårene tar deltakeren det fulle og hele ansvar i tilfelle egen ulykke som oppstår under utreise til, eller retur fra sykkelrittet, eller under selve sykkelrittet. Hver deltaker tar også ansvar for risikoen ved hendelser knyttet til, inkludert, men ikke begrenset til, ulykker med andre deltakere, dårlig vær og veitrafikkforhold.

 

Sykkelsport, sykkeltur og sykkelritt er aktiviteter som i sin natur innebærer en viss risiko og åpenbart eksponerer hver deltaker for en rekke risikofaktorer, spesielt, men ikke begrenset til, personskade og eller mekanisk skade på sykkelutstyr. Ved påmelding til arrangementet, anerkjenner og aksepterer hver deltaker ovennevnte forutsetninger, og videre aksepterer følgende betingelser, nemlig at:

 

·       Hver deltaker skal være ansvarlig for å skaffe seg egen forsikringsdekning.

·       Hver deltaker fullstendig fraskriver organisasjonen for ethvert ansvar med hensyn til tap eller skade på personlig eiendom uavhengig av omstendighetene. Organisasjonen har gjort sitt ytterste for å (a) gjøre arrangementet så trygt som mulig for hver enkelt deltaker, og (b) har adressert, og eller redusert, og eller eliminert, eller forsøkt å eliminere så mye risiko som det er mulig å forvente, men at en er likevel ikke i stand til å kontrollere eller forutse alle hendelser, og dette er akseptert av alle deltakere.

·       Det kan i ytterste konsekvens bli nødvendig å kansellere arrangementet, eller gjøre endringer i løyper og traseer, for eksempel på grunn av ekstreme værforhold eller force majeure.

 

Artikkel 3: KRAV FOR DELTAGELSE

 

Tour des Fjords Experience er åpent for alle syklister, aktive- og ikke aktive ryttere (17 år eller eldre i arrangementsåret) fra alle land.

I henhold til NCF sitt «Reglement for turritt landevei», er deltakelse i Tour des Fjords Experience betinget av at deltaker innehar en helårs «konkurranselisens» utstedt av et UCI-sanksjonert nasjonalt forbund.

 

Ryttere som ikke har helårslisens, kan løse en endagslisens utstedt av det norske sykkelforbundet via arrangøren.

 

Artikkel 4: REGISTRERING

 

Påmelding til arrangementet kan kun gjøres på online registreringsløsning: www.tourdesfjordsexperience.no

 

Deltakeravgift for individuell påmelding til Tour des Fjords Experience 2022 finnes på hjemmesiden til arrangementet.

Startavgiften for 2022 inkluderer en rekke goder tilgjengelig for alle deltakere:

·       En t-skjorte som suvenir.

·       Ledertrøye til beste mann og dame.

·       En detaljert løypeguide for rittet og for hver enkelt etappe.

·       Løypevakter langs løypa.

·       Mobile vakter på MC.

·       Sikkerhetskjøretøy for eskortering av feltet (inkludert «kostebil» etter siste rytter).

·       Et medisinsk team tilgjengelig under rittet og ved mål.

·       Personlig startnummer for montering på sykkel.

·       Matstasjoner med ferske matvarer og energitilskudd (fast, flytende, energiprodukter) under hver etappe.

·       Daglig rangering.

·       Avslutningsseremoni og mat etter siste etappe.

·       Profesjonelle fotografer gjennom hele rittet.

Hva er ikke inkludert i startavgiften:

·       Kostnad for transport til startsted og fra målsted (selges separat).

·       Overnatting og frokoster (selges separat).

·       Middager.

·       Personskadeforsikring (sterkt anbefalt).

·       Skadeforsikring (sterkt anbefalt).

·       Personlig reiseforsikring (sterkt anbefalt).

·       Og alt annet som ikke er omtalt i «Hva er inkludert i registreringen din».

 

Artikkel 5: KANSELLERING & OVERFØRINGSBETINGELSER

 

Påmelding er bindene og ikke refunderbar. Det vil heller ikke være mulig å selge plassen sin videre.

 

Artikkel 6: HENTING AV STARTNUMMER

 

Startnummer kan hentes torsdag 18. august 2022. Eller før start på fredag 19.august. Vi anbefaler alle å hente på torsdagen for å unngå kø før start.

 

Dersom betingelser for deltakelse (artikkel 3) ikke er oppfylt, vil arrangøren ha full rett til å nekte deltakelse.

Artikkel 7: UTSTYR

 

For å delta i Tour des Fjords Experience må du ha en egnet sykkel og godkjent hjelm. NCF sine utstyrsregler er gjeldende. Det vil være åpent for temposykler på tempoetappen. På øvrige etapper skal det benyttes en landeveissykkel.

 

Artikkel 8: KLASSEINNDELING

 

Tour des Fjords Experience er et sykkelritt over flere dager med forskjellige rangeringer; individuell rangering på etappene, og sammenlagt rangering. Begge delt opp i mann & kvinne.

 

Artikkel 9: SIKKERHET UNDER RITTET

Løypa vil ikke være stengt for annen trafikk og alle deltakerne må følge trafikkreglene under hele rittet. Enkelte kryss vil være sikret med stasjonære vakter som dirigerer annen trafikk for å gi rytterne forkjørsrett, men rytterne må til alle tider opptre med aktsomhet.

 

I tillegg til lederbiler (front og etter feltet) vil ryttere sikres av mobile vakter spesialisert på kjøring i sykkelritt.

 

Alle ryttere må til enhver tid følge trafikkreglene:

·       Å sykle på høyre side av veien til enhver tid.

·       Å respektere veiskiltene som er plassert ut av organisasjonen.

·       Å respektere trafikklys og trafikkskilt på steder som ikke er regulert med motorsykkelvakt eller med løypevakt.

·       Å respektere alle andre trafikanter og brukere av vegen som ikke er involvert i løpet.

 

Alle ryttere har plikt til å bære startnummeret synlig på forsiden av styret til enhver tid under rittet. Startnummermå ikke modifiseres, brettes, klippes eller på annen måte reduseres i størrelse. Brudd på dette kan føre til diskvalifikasjon.

 

Det er strengt forbudt å benytte øreplugger/headset under rittet.

 

Artikkel 10: MEDISINSK ASSISTANSE

 

Medisinsk beredskap under Tour des Fjords Experience vil bestå av beredskap fra Norsk Folkehjelp / Røde kors eller lignende.

 

Artikkel 11: ANTIDOPING

 

Deltakerne i Tour des Fjords Experience forplikter seg uten forbehold til å respektere forbud mot doping og bestemmelsene om anti-dopingkontroll, slik de følger av gjeldende lover og forskrifter. Antidoping kontroller kan utføres når som helst og uten forhåndsvarsel fra autoriserte kontrollorganer.

 

Artikkel 12: BRYTE RITTET

Bryte en etappe: Hvis en deltaker av en eller annen grunn ikke klarer å fullføre en etappe, kan deltakeren benytte kostebilen til å komme tilbake til mål. I så fall vil deltakerne få lov til å delta i de neste etappene, men ikke komme på den offisielle sammenlagtlisten.

Unnlatelse av å starte en etappe: Hvis en deltaker ikke starter en etappe, av medisinske grunner, på grunn av et mekanisk problem eller av annen personlig årsak, men ønsker å fortsette å sykle de resterende etappene, vil deltakeren ikke komme på sammenlagtlisten. Unntaket er tempoetappen. For tempoetappen vil man få tiden til siste person på resultatlisten pluss et tillegg på 2 minutter.

 

Avbryte Tour des Fjords Experience: Om deltakeren bestemmer seg for å bryte deltakelsen vil han selv være ansvarlig for hjemreise, inkludert ansvar for egen bagasje, sykkel og utstyr som befinner seg ved målområdet.

 

Artikkel 13: TIDTAKING

 

Tidtaking under Tour des Fjords Experience gjøres ved hjelp av et elektronisk tidtakingssystem.

Alle deltakerne vil motta en chip som skal plasseres på forgaffel, høyre side, gjennom hele rittet. Denne chipen blir brukt til å registrere passering på ulike punkter i løypetraseen og til å registrere tiden for deltakeren.

 

En gruppestarttid vil bli gitt til hele feltet basert på tiden til første rytter som passerer den offisielle startlinjen.

 

Utenom gruppestarttid ved den offisielle startlinjen, vil gjeldende tid være den som er gitt nøyaktig av chipen ved kryssing av mållinjen.

 

En deltaker som ikke har fullført hele etappen, får ikke en rangering i mål.

 

Av hensyn til rittets sikkerhet vil arrangøren kunne avgjøre at gitte deler av løypen nøytraliseres og kjøres uten tidtaking. Disse nøytrale seksjonene må sykles av rytteren uten ekstern hjelp (bil, buss etc.). Ryttere som ikke respekterer disse reglene, kan diskvalifiseres fra rittet.

 

Deltaker er selv ansvarlig for å levere inn chip etter arrangementet. Blir ikke chip levert inn vil det påløpe deltaker en kostnad på 750 ,-

 

Artikkel 14: TIDSLIMIT

 

Ryttere må fullføre hver etappe innen den angitte cut-off tiden for å få et offisielt resultat. Cut-offtid vil bli presentert på hjemmesiden til rittet.

 

Hvis en rytter ikke klarer cut-offtiden, vil han eller hun bli trukket fra rittet og kan følge kostebilen til mål.

Hvis medisinsk personale anser rytteren for å være uskikket til å fortsette rittet, er rytteren, ved å akseptere disse betingelsene, forpliktet til å avbryte rittet og sette seg i kostebilen

 

Artikkel 15: PERSONLIG ASSISTANSE

Deltakerne i Tour des Fjords Experience må ikke assisteres, motta mat eller drikkeforsyninger utenfor matstasjoner som er etablert av organisasjonen.

Biler som følger rittet har ikke tillatelse til på noen måte å hjelpe rytterne mellom to matstasjoner.

 

Artikkel 16: RANGERING

 

Alle ryttere må krysse mållinjen på alle etapper. Om dette ikke gjøres vil rytter bli ekskludert fra sammenlagtlisten for hele rittet. Unntaket er tempoetappen som beskrevet i artikkel 12.

 

Artikkel 17: ENDRINGER AV ETAPPER

 

For hver etappe forbeholder arrangøren seg retten til når som helst å endre løypen og / eller plassering av matstasjoner og / eller dagens cut-offtid. Ved dårlig vær og for å sikre sikkerheten til deltakerne forbeholder arrangøren seg retten til å utsette starttidspunkt, stoppe den pågående etappen, eller avbryte etappen.

 

Artikkel 18: SPORTSSTRAFF

 

RESPEKT FOR NATUREN

Det er totalforbud mot forsøpling under rittet.

Ryttere skal ta vare på avfallet sitt og kaste dette i rittets søppeldunker ved mål eller ved matstasjoner.

 

Ved brudd på denne regelen kan følgende straffer ilegges:

       Diskvalifikasjon fra etappen.

       Diskvalifikasjon fra sammenlagtlisten.

       Rytteren vil få lov til å fortsette etappen, men utelates fra sammenlagtlisten.

       Ved andregangstilfelle vil rytteren bli ekskludert fra rittet.

 

Det er nulltoleranse på dette.

 

STARTLINJE / MÅLLINJE

 

Alle ryttere, uten unntak, er pålagt å krysse den offisielle startlinjen og offisielle målstreken på hver etappe (dette kan avvike fra hvor tidtaking starter/slutter).

Brudd på denne regelen kan medføre følgende straff:

       Tidsstraff på 15 minutter lagt til resultatet for etappen.

 

EKSTERN SUPPORT

 

Det er totalforbud for ryttere å motta mat eller drikke under etappene, utenfor de offisielle matstasjonene som kontrolleres av arrangøren. Plassering av matstasjoner er oppgitt i løypebeskrivelsen. Rittlederen kan endre disse forutsetningene under en etappe når det er nødvendig på grunn av værforhold eller andre eksepsjonelle omstendigheter.

Rytterne kan bruke de produktene som tilbys av organisasjonen, eller kan bruke sitt eget supportteam for å gi dem næring. Brudd på denne regelen kan medføre følgende straff:

       Tidsstraff på 30 minutter lagt til resultatet for etappen

       Tidsstraff på 30 minutter lagt til sammenlagtlisten

       Ved andregangstilfelle kan rytteren bli ekskludert fra rittet

 

Ryttere med supportkjøretøy som ikke respekterer sikkerhetsregler eller instruksjoner fra rittledelsen kan ilegges tidsstraff eller utestenging fra rittet avhengig av overtredelsen.

 

Tidsstraff på 15 minutter legges til resultatet for etappen ved bruk av øretelefoner.

 

Artikkel 19: FORSIKRING

 

Skade på personlige eiendeler: Organisasjonen fraskriver seg alt ansvar for tap eller skade på noen av deltakerens personlige eiendeler. Arrangøren dekker ikke tap eller skade som deltakere lider på grunn av tapte eller skadde personlige eiendeler, inkludert sykkelen og tilhørende utstyr. For å beskytte seg mot kostnader og skader knyttet til tyveri eller skade på sykkel eller tilhørende utstyr, er alle deltakere ansvarlige for å skaffe seg egen forsikring.

 

Organisasjonen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle ulykker enten rytteren er årsak eller offer. Slike ulykker og konsekvensene av disse må dekkes av rytterens forsikring. Arrangøren vil ikke akseptere noe ansvar for gjeld, kostnader som rytteren pådrar seg, reparasjon og skadekostnader for sykler, eller tap av annet materiale som eies av rytteren. Deltakeren fraskriver arrangøren ethvert ansvar for tap eller skade på personlig eiendom uavhengig av omstendighetene.

 

Artikkel 20: PERSONOPPLYSNINGER

 

Ved påmelding og deltakelse i rittet, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister som gjøres tilgjengelig på nettet. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database, i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven. Opplysningene vil bli lagret på både arrangørens nettside og på nettstedet www.turritt.com. Påmelding innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og sosiale medier etter arrangementet.

Bildene vil også bli lagret til for å kunne brukes til senere bruk. Blant annet i reklamefoldere, aviser og lignende.

Artikkel 21: KOMMUNIKASJON FRA ARRANGØREN

 

Deltakeren godtar å motta kommunikasjon fra arrangøren knyttet til arrangementet.

 

Artikkel 22: AKSEPT AV REGLER

 

Ved å delta i Tour des Fjords Experience 2022, aksepterer deltakeren å ha lest og akseptert disse reglene eksplisitt og uten forbehold.