Regler for påmelding

Tour des Fjords Experience 13. – 15. august 2021

Artikkel 1: INTRODUKSJON

Tour des Fjords Experience er et amatørsykkelritt over flere dager som arrangeres fra fredag 13.

august til søndag 15. august 2021. Arrangementet kjøres i 3 etapper med tidtaking og rangering,

over 3 påfølgende dager.


Tour des Fjords Experience er organisert av Tour des Fjords AS, heretter benevnt arrangør.

Reglene og forskriftene som er beskrevet her skal regulere hele arrangementet og skal være

styrende for forholdet mellom deltaker og arrangør. Det er hver enkelt deltakers plikt å være kjent

med og følge disse gjennom hele konkurransen.

Artikkel 2: ANSVARSFRASKRIVELSE

Deltakeren erkjenner at rittet krever et minimum fysisk kapasitetsnivå og at han/hun må være

medisinsk egnet til å delta. Ved å akseptere registreringslinjene tar deltakeren det fulle og hele

ansvar i tilfelle egen ulykke som oppstår under utreise til, eller retur fra sykkelrittet, eller under

selve sykkelrittet. Hver deltaker tar også ansvar for risikoen ved hendelser knyttet til, inkludert,

men ikke begrenset til, ulykker med andre deltakere, dårlig vær og veitrafikkforhold.

Sykkelsport, sykkeltur og sykkelritt er aktiviteter som i sin natur innebærer en viss risiko og

åpenbart eksponerer hver deltaker for en rekke risikofaktorer, spesielt, men ikke begrenset til,

personskade og eller mekanisk skade på sykkelutstyr. Ved påmelding til arrangementet,

anerkjenner og aksepterer hver deltaker ovennevnte forutsetninger, og videre aksepterer følgende

betingelser, nemlig at:

• Hver deltaker skal være ansvarlig for å skaffe seg egen forsikringsdekning.

• Hver deltaker fullstendig fraskriver organisasjonen for ethvert ansvar med hensyn til tap

eller skade på personlig eiendom uavhengig av omstendighetene. Organisasjonen har

gjort sitt ytterste for å (a) gjøre arrangementet så trygt som mulig for hver enkelt deltaker,

og (b) har adressert, og eller redusert, og eller eliminert, eller forsøkt å eliminere så mye

risiko som det er mulig å forvente, men at en er likevel ikke i stand til å kontrollere eller

forutse alle hendelser, og dette er akseptert av alle deltakere.

• Det kan i ytterste konsekvens bli nødvendig å kansellere arrangementet, eller gjøre

endringer i løyper og traseer, for eksempel på grunn av ekstreme værforhold eller force

majeure.

Artikkel 3: KRAV FOR DELTAGELSE

Tour des Fjords Experience er åpent for alle syklister, aktive- og ikke aktive ryttere (17 år eller

eldre i arrangementsåret) fra alle land.

I henhold til NCF sitt  «Reglement for turritt landevei», er deltakelse i Tour des Fjords Experience

betinget av at deltaker innehar en helårs «konkurranselisens» utstedt av et UCI-sanksjonert

nasjonalt forbund.

Ryttere som ikke har helårslisens, kan løse en endagslisens utstedt av det norske sykkelforbundet

via arrangøren.

Artikkel 4: REGISTRERING

Påmelding til arrangementet kan kun gjøres på online registreringsløsning:

www.tourdesfjordsexperience.no

 

Deltakeravgift for individuell påmelding til Tour des Fjords Experience 2021 er:

• Fase 1: Første 30 påmeldinger – 1499 NOK

• Fase 2: Standard påmeldingsavgift frem til 30.06 – 1999 NOK

• Fase 3: Sen påmelding – 2499 NOK

 

Startavgiften for 2021 inkluderer en rekke goder tilgjengelig for alle deltakere:

• En ryggsekk for bruk under rittet, leveres inn på startlinjen og hentes i målområdet.

• En t-skjorte som suvenir.

• Ledertrøye til beste mann og dame.

• En detaljert løypeguide for rittet og for hver enkelt etappe.

• Løypevakter langs løypa.

• Mobile vakter på MC.

• Sikkerhetskjøretøy for eskortering av feltet (inkludert «kostebil» etter siste rytter).

• Et medisinsk team tilgjengelig under rittet og ved mål.

• Personlig startnummer for montering på sykkel.

• Matstasjoner med ferske matvarer og energitilskudd (fast, flytende, energiprodukter) under hver etappe.

• Daglig rangering.

• Live timing system for alle etapper.

• Avslutningsseremoni og mat etter siste etappe.

• Profesjonelle fotografer gjennom hele rittet.


Hva er ikke inkludert i startavgiften:

• Kostnad for transport til startsted og fra målsted (selges separat).

• Overnatting og frokoster (selges separat).

• Middager.

• Personskadeforsikring (sterkt anbefalt).

• Skadeforsikring (sterkt anbefalt).

• Personlig reiseforsikring (sterkt anbefalt).

• Og alt annet som ikke er omtalt i «Hva er inkludert i registreringen din».

Artikkel 5: KANSELLERING & OVERFØRINGSBETINGELSER

Påmelding er bindene og ikke refunderbar. Det vil heller ikke være mulig å selge plassen sin

videre.

Artikkel 6: HENTING AV STARTNUMMER

Startnummer kan hentes torsdag 12. august 2021. Eller før start på fredag 13.august. Vi anbefaler

alle å hente på torsdagen for å unngå kø før start.

Dersom betingelser for deltakelse (artikkel 3) ikke er oppfylt, vil arrangøren ha full rett til å nekte

deltakelse.

Artikkel 7: UTSTYR

For å delta i Tour des Fjords Experience må du ha en egnet sykkel og godkjent hjelm. NCF sine

utstyrsregler er gjeldende. Det vil være åpent for temposykler på tempoetappen. På øvrige etapper

skal det benyttes en landeveissykkel.

Artikkel 8: KLASSEINNDELING

Tour des Fjords Experience er et sykkelritt over flere dager med forskjellige rangeringer;

individuell rangering på etappene, og sammenlagt rangering. Begge delt opp i mann & kvinne.

Artikkel 9: SIKKERHET UNDER RITTET

Løypa vil ikke være stengt for annen trafikk og alle deltakerne må følge trafikkreglene under hele

rittet. Enkelte kryss vil være sikret med stasjonære vakter som dirigerer annen trafikk for å gi

rytterne forkjørsrett, men rytterne må til alle tider opptre med aktsomhet.

I tillegg til lederbiler (front og etter feltet) vil ryttere sikres av mobile vakter spesialisert på

kjøring i sykkelritt.

 

Alle ryttere må til enhver tid følge trafikkreglene:

• Å sykle på høyre side av veien til enhver tid.

• Å respektere veiskiltene som er plassert ut av organisasjonen.

• Å respektere trafikklys og trafikkskilt på steder som ikke er regulert med motorsykkelvakt eller med løypevakt.

• Å respektere alle andre trafikanter og brukere av vegen som ikke er involvert i løpet.

Alle ryttere har plikt til å bære startnummeret synlig på ryggen og sykkelnummeret på forsiden av

styret til enhver tid under rittet. Ryggnummer og sykkelnummer må ikke modifiseres, brettes,

klippes eller på annen måte reduseres i størrelse. Brudd på dette kan føre til diskvalifikasjon.

Det er strengt forbudt å benytte øreplugger/headset under rittet.

Artikkel 10: MEDISINSK ASSISTANSE

Medisinsk beredskap under Tour des Fjords Experience vil bestå av beredskap fra Norsk

Folkehjelp / Røde kors eller lignende.

Artikkel 11: ANTIDOPING

Deltakerne i Tour des Fjords Experience forplikter seg uten forbehold til å respektere forbud mot

doping og bestemmelsene om anti-dopingkontroll, slik de følger av gjeldende lover og forskrifter.

Antidoping kontroller kan utføres når som helst og uten forhåndsvarsel fra autoriserte

kontrollorganer.

Artikkel 12: BRYTE RITTET

Bryte en etappe: Hvis en deltaker av en eller annen grunn ikke klarer å fullføre en etappe, kan

deltakeren benytte kostebilen til å komme tilbake til mål. I så fall vil deltakerne få lov til å delta i

de neste etappene, men ikke komme på den offisielle sammenlagtlisten.

Unnlatelse av å starte en etappe: Hvis en deltaker ikke starter en etappe, av medisinske grunner,

på grunn av et mekanisk problem eller av annen personlig årsak, men ønsker å fortsette å sykle de

resterende etappene, vil deltakeren ikke komme på sammenlagtlisten. Unntaket er tempoetappen.

For tempoetappen vil man få tiden til siste person på resultatlisten pluss et tillegg på 2 minutter.

Avbryte Tour des Fjords Experience: Om deltakeren bestemmer seg for å bryte deltakelsen vil

han selv være ansvarlig for hjemreise, inkludert ansvar for egen bagasje, sykkel og utstyr som

befinner seg ved målområdet.

Artikkel 13: TIDTAKING

Tidtaking under Tour des Fjords Experience gjøres ved hjelp av et elektronisk tidtakingssystem.

Alle deltakerne vil motta en chip som skal plasseres på forgaffel, høyre side, gjennom hele rittet.

Denne chipen blir brukt til å registrere passering på ulike punkter i løypetraseen og til å registrere

tiden for deltakeren.

En gruppestarttid vil bli gitt til hele feltet basert på tiden til første rytter som passerer den

offisielle startlinjen.

Utenom gruppestarttid ved den offisielle startlinjen, vil gjeldende tid være den som er gitt

nøyaktig av chipen ved kryssing av mållinjen.

En deltaker som ikke har fullført hele etappen, får ikke en rangering i mål.

Av hensyn til rittets sikkerhet vil arrangøren kunne avgjøre at gitte deler av løypen nøytraliseres

og kjøres uten tidtaking. Disse nøytrale seksjonene må sykles av rytteren uten ekstern hjelp (bil,

buss etc.). Ryttere som ikke respekterer disse reglene, kan diskvalifiseres fra rittet.

Deltaker er selv ansvarlig for å levere inn chip etter arrangementet. Blir ikke chip levert inn vil

det påløpe deltaker en kostnad på 750 ,-

Artikkel 14: TIDSLIMIT

Ryttere må fullføre hver etappe innen den angitte cut-off tiden for å få et offisielt resultat. Cutofftid

vil bli presentert på hjemmesiden til rittet.

Hvis en rytter ikke klarer cut-offtiden, vil han eller hun bli trukket fra rittet og kan følge

kostebilen til mål.

Hvis medisinsk personale anser rytteren for å være uskikket til å fortsette rittet, er rytteren, ved å

akseptere disse betingelsene, forpliktet til å avbryte rittet og sette seg i kostebilen

Artikkel 15: PERSONLIG ASSISTANSE

Deltakerne i Tour des Fjords Experience må ikke assisteres, motta mat eller drikkeforsyninger

utenfor matstasjoner som er etablert av organisasjonen.

Biler som følger rittet har ikke tillatelse til på noen måte å hjelpe rytterne mellom to matstasjoner.

Artikkel 16: RANGERING

Alle ryttere må krysse mållinjen på alle etapper. Om dette ikke gjøres vil rytter bli ekskludert fra

sammenlagtlisten for hele rittet. Unntaket er tempoetappen som beskrevet i artikkel 12.

Artikkel 17: ENDRINGER AV ETAPPER

For hver etappe forbeholder arrangøren seg retten til når som helst å endre løypen og / eller

plassering av matstasjoner og / eller dagens cut-offtid. Ved dårlig vær og for å sikre sikkerheten

til deltakerne forbeholder arrangøren seg retten til å utsette starttidspunkt, stoppe den pågående

etappen, eller avbryte etappen.

Artikkel 18: SPORTSSTRAFF

RESPEKT FOR NATUREN

Det er totalforbud mot forsøpling under rittet.

Ryttere skal ta vare på avfallet sitt og kaste dette i rittets søppeldunker ved mål eller ved

matstasjoner.

Ved brudd på denne regelen kan følgende straffer ilegges:

– Diskvalifikasjon fra etappen.

– Diskvalifikasjon fra sammenlagtlisten.

– Rytteren vil få lov til å fortsette etappen, men utelates fra sammenlagtlisten.

– Ved andregangstilfelle vil rytteren bli ekskludert fra rittet.

Det er nulltoleranse på dette.

 

STARTLINJE / MÅLLINJE

Alle ryttere, uten unntak, er pålagt å krysse den offisielle startlinjen og offisielle målstreken på

hver etappe (dette kan avvike fra hvor tidtaking starter/slutter).

Brudd på denne regelen kan medføre følgende straff:

– Tidsstraff på 15 minutter lagt til resultatet for etappen.

 

EKSTERN SUPPORT

Det er totalforbud for ryttere å motta mat eller drikke under etappene, utenfor de offisielle

matstasjonene som kontrolleres av arrangøren. Plassering av matstasjoner er oppgitt i

løypebeskrivelsen. Rittlederen kan endre disse forutsetningene under en etappe når det er

nødvendig på grunn av værforhold eller andre eksepsjonelle omstendigheter.

Rytterne kan bruke de produktene som tilbys av organisasjonen, eller kan bruke sitt eget

supportteam for å gi dem næring. Brudd på denne regelen kan medføre følgende straff:

– Tidsstraff på 30 minutter lagt til resultatet for etappen

– Tidsstraff på 30 minutter lagt til sammenlagtlisten

– Ved andregangstilfelle kan rytteren bli ekskludert fra rittet

Ryttere med supportkjøretøy som ikke respekterer sikkerhetsregler eller instruksjoner fra

rittledelsen kan ilegges tidsstraff eller utestenging fra rittet avhengig av overtredelsen.

Tidsstraff på 15 minutter legges til resultatet for etappen ved bruk av øretelefoner.

Artikkel 19: FORSIKRING

Skade på personlige eiendeler: Organisasjonen fraskriver seg alt ansvar for tap eller skade på

noen av deltakerens personlige eiendeler. Arrangøren dekker ikke tap eller skade som deltakere

lider på grunn av tapte eller skadde personlige eiendeler, inkludert sykkelen og tilhørende utstyr.

For å beskytte seg mot kostnader og skader knyttet til tyveri eller skade på sykkel eller tilhørende

utstyr, er alle deltakere ansvarlige for å skaffe seg egen forsikring.

Organisasjonen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle ulykker enten rytteren er årsak eller

offer. Slike ulykker og konsekvensene av disse må dekkes av rytterens forsikring. Arrangøren vil

ikke akseptere noe ansvar for gjeld, kostnader som rytteren pådrar seg, reparasjon og

skadekostnader for sykler, eller tap av annet materiale som eies av rytteren. Deltakeren fraskriver

arrangøren ethvert ansvar for tap eller skade på personlig eiendom uavhengig av

omstendighetene.

Artikkel 20: PERSONOPPLYSNINGER

Ved påmelding og deltakelse i rittet, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og

resultatlister som gjøres tilgjengelig på nettet. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database,

i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven. Opplysningene vil bli lagret på både

arrangørens nettside og på nettstedet  www.turritt.com. Påmelding innebærer også samtykke til at

eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og sosiale medier etter arrangementet.

Bildene vil også bli lagret til for å kunne brukes til senere bruk. Blant annet i reklamefoldere,

aviser og lignende.

Artikkel 21: KOMMUNIKASJON FRA ARRANGØREN

Deltakeren godtar å motta nyhetsbrev og annen kommunikasjon fra arrangøren knyttet til

arrangementet.

Artikkel 22: AKSEPT AV REGLER

Ved å delta i Tour des Fjords Experience 2021, aksepterer deltakeren å ha lest og akseptert disse

reglene eksplisitt og uten forbehold. «Reglement for turritt landevei»